Temiz Hava Sözlüğü

PM 2.5 NEDİR?

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), hava kirliliğini kanserin en önemli çevresel nedeni ilan etti. Sağlık için #temizhavahaktır

Dünyada her yıl 8 milyon insan hava kirliliği sebebiyle erken ölüyor. Türkiye’de de DSÖ’nin belirlediği sınırların üzerinde kirli olan hava soluyoruz.

PM 10 NEDİR?

10 mikrondan küçük hava kirletici parçacık maddedir. Kömür-dizel yakılan süreçlerden, endüstriyel faaliyetlerden, trafikten ve kentlerde toza neden olan kaynaklardan ortaya çıkar.

Hava Kirliliği Nedir?

Kirli havanın içinde; insan sağlığına ve diğer canlılara zarar verecek seviyede istenmeyen madde bulunur. Çoğu zaman farketmediğimiz parçacık maddeler, kükürt dioksit, azot oksitler, ozon gibi gazlar, sessiz bir katil gibi soluduğumuz havayı kirletir.