Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından 2013 yılında Partikül Madde’yi (PM) kanserojen ilan edilen ve saç telinin 1/30’u kadar küçük olduğu için gözle bile göremediğimiz ince partikül maddeler (PM2.5) ile ilgili Türkiye’de yasal limit bulunmamaktadır. Politika notunun amacı diğer ülkelerle karşılaştırmalar yapmak ve PM 2.5 kirliliğinin azaltılması için önerilerde bulunmaktır.

Raporu İndir