Platform Paydaşlarımızın Rapor ve Yayınları

Sağlık ve Çevre Birliği (HEAL)
İletişim Kiti: Çanakkale,İzmir ve Tekirdağ’da Kömürden Elektrik Üretimi ve Sağlık
TEMA Vakfı
Termik Santrallerin Hava Kirliliği Modellemesi: Çanakkale Ve Biga Yarımadası
Sağlık ve Çevre Birliği (HEAL)
Ödenmeyen Sağlık Faturası
Türk Tabipleri Birliği, HASUDER, Türk Toraks Derneği, TÜSAD, İMUD & HEAL.
Türkiye’de Hava Kirliliği ve Sağlık: Gerçekler, Veriler ve Öneriler
Kayıhan Pala, Bursa Tabip Odası
Kömürlü Termik Santrallerin Sağlık Etkileri broşürü
Greenpeace Akdeniz
Sessiz Katil
HASUDER
Türkiye Sağlık Raporu
Türk Tabipleri Birliği
Yatağan’da Hava Kirliliği Değerlendirmesi Raporu

Diğer Kurumların İlgili Rapor ve Yayınları

Çevre Mühendisleri Odası
Zonguldak-Çatalağzı Hava Kalitesi Değerlendirme Raporu
Çevre Mühendisleri Odası
Kömürlü Termik Santrallerin Mevcut Hava Kalitesine Etkisinin İncelendiği Hava Kalitesi Dağilim Modellemesi Raporu (Çanakkale, Biga-Lapseki Bölgesi)
Çevre Mühendisleri Odası
Hava Kirliği Raporu 2016
Ekoloji Kollektifi
Kömürlü Termik Santraller ve Sağlık Etkileri