Çanakkale ve Biga yarımadasında mevcut ve planlanan termik santrallerin yaratacağı hava kirliliğine ilişkin analiz ve sonuçlarını Mayıs 2017’de yayınlanan raporumuzda bulabilirsiniz.

Çanakkale ve Biga Yarımadası Yöresi, hem Türkiye hem de dünya çapında kömür madenciliği ve kömürlü termik santral tehdidinin en ciddi boyutlarda yaşandığı bölgelerden. Bu yörede 15.000 MW’a yaklaşan kurulu güç ile 16 kömürlü termik santralin üretim yapması planlanıyor. İlde hali hazırda 3 kömürlü termik santral işletmede, 2 kömürlü termik santral inşa halinde.

Modelleme sonuçları, planlanan santrallerin yapılması durumunda, en kötü durum senaryolarında günlük PM2,5 düzeylerinin İstanbul’da yıllık ortalamalarda % 20-25 kadar bir artış olabileceğini; Bandırma-Çanakkale arasındaki bölgedeki günlük PM2,5 düzeylerini ise yıllık ortalamalarda %50-150 arasında artırabilir.

Raporu İndir