Platform Raporları

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque finibus ullamcorper dui et eleifend. In hac habitasse platea dictumst. Mauris sit amet feugiat tortor, a fermentum mi.

Paydaşlarımızın Rapor ve Yayınları

Uzman Görüşü: Tekirdağ ve Kırklareli Termik Santrallerinin Etkileri, Kasım 2018

Tekirdağ ve Kırklareli illerinde yapılması planlanan kömürlü termik santrallerden kaynaklanacak hava kirliliği ve sağlık etkilerine ilişkin analiz ve sonuçlarını Kasım 2018’de yayınlanan uzman görüşümüzde bulabilirsiniz.

Yapılan çalışmalar, hali hazırda 3 kömürlü termik santral projesi yürütülmekte olan Trakya bölgesinde sadece Çerkezköy ve Vize santrallerinin 40 yıl çalışmasının bile 11.000 erken ölüme neden olacağını ortaya koymaktadır.

Uzman Görüşü: Eskişehir’de Kara Bulutlar, Eylül 2018

Eskişehir’de yapılması planlanan Alpu Termik Santrali’nin neden olacağı hava kirliliği ve sağlık etkilerinin değerlendirilmesine ilişkin analiz ve sonuçlarını Eylül 2018’de yayınlanan uzman görüşümüzde bulabilirsiniz.

Çalışmanın amacı, kömürlü termik santrallerden kaynaklanan hava kirliliğinin çevresel etki değerlendirme (ÇED) kapsamında yeterli şekilde değerlendirilip değerlendirilmediğini dünya örnekleri üzerinden irdelemek, Alpu Termik Santrali Projesi için ÇED sürecinin durumunu ve neden olacağı halk sağlığına yönelik tehdidi ortaya koymaktır.

Çanakkale Hava Kirliliği Modellemesi, Mayıs 2017

Çanakkale ve Biga yarımadasında mevcut ve planlanan termik santrallerin yaratacağı hava kirliliğine ilişkin analiz ve sonuçlarını Mayıs 2017’de yayınlanan raporumuzda bulabilirsiniz.

Çanakkale ve Biga Yarımadası Yöresi, hem Türkiye hem de dünya çapında kömür madenciliği ve kömürlü termik santral tehdidinin en ciddi boyutlarda yaşandığı bölgelerden. Bu yörede 15.000 MW’a yaklaşan kurulu güç ile 16 kömürlü termik santralin üretim yapması planlanıyor. İlde hali hazırda 3 kömürlü termik santral işletmede, 2 kömürlü termik santral inşa halinde.

Modelleme sonuçları, planlanan santrallerin yapılması durumunda, en kötü durum senaryolarında günlük PM2,5 düzeylerinin İstanbul’da yıllık ortalamalarda % 20-25 kadar bir artış olabileceğini; Bandırma-Çanakkale arasındaki bölgedeki günlük PM2,5 düzeylerini ise yıllık ortalamalarda %50-150 arasında artırabilir.

Türkiye’de Hava Kirliliği: Kara Rapor, Mart 2016

Temiz Hava Hakkı Platformu’nun 24 Mart 2016 tarihinde yayınlamış olduğu, Türkiye’deki 2015 yılı hava kirliliği durumunu gösteren raporuna buradan  ulaşabilirsiniz.