2018’de Türkiye’de en yüksek hava kirliliği değerinin ölçüldüğü Kahramanmaraş ilinin Elbistan ilçesine yapılmak istenen Diler Elbistan Termik Santrali Entegre Projesi’nin neden olacağı hava kirliliği ve sağlık etkisi ile ilgili uzman görüşümüz yayınlanmıştır.

1984’ten beri bölgede çalışmakta olan kömürlü termik santrallerin yanı sıra yapılması planlanan 6 yeni kömürlü termik santral; (Afşin C, Afşin D, Afşin E, Afşin G, Diler Elbistan (Diler Holding) ve Elbistan (Anadolu Enerji)) ekonomik ömürleri boyunca toplam 12.400 erken ölüme neden olacaktır.

Raporu İndir