Temiz Hava Hakkı Platformu Kimdir?

Açlığa 60, susuzluğa 6 gün dayanabilen insan; nefes almadan 6 dakika bile dayanamaz. Bu nedenle, temiz hava solunabilen bir çevrede yaşamak en temel insan haklarından birisi. Fakat bugün insanlar, doğa ve tüm canlılar önemli bir tehdit ile karşı karşıya: Hava Kirliliği.

Temiz Hava Hakkı Platformu, çevre ve sağlık alanında faaliyet gösteren 17 Sivil Toplum Kuruluşu’nun bir araya gelmesiyle 2015 yılında çalışmalarına başlamıştır.

Platformu olarak amacımız bilgi ve deneyimlerimizi kamuoyuna ve karar vericilere aktararak, halk sağlığını ve temiz hava hakkımızı korumak için mücadele etmektir.

Temiz Hava Hakkı Platformu’nun bileşenleri:

 • Avrupa İklim Ağı (CAN Europe),
 • Çevre için Hekimler Derneği,
 • Greenpeace Akdeniz,
 • Halk Sağlığı Uzmanları Derneği (HASUDER),
 • İş ve Meslek Hastalıkları Uzmanları Derneği (İMUD),
 • Pratisyen Hekimlik Derneği,
 • Sağlık ve Çevre Birliği (HEAL),
 • TEMA Vakfı,
 • Türk Nöroloji Derneği,
 • Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD),
 • Türk Tabipleri Birliği (TTB),
 • Türk Toraks Derneği (TTD),
 • Yeşil Barış Hukuk Derneği,
 • Yeşil Düşünce Derneği,
 • Yuva Derneği,
 • WWF-Türkiye,
 • 350.org

Neden Temiz Hava Hakkı?

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 2012 yılında hava kirliliğini kanserin en önemli çevresel nedeni ilan etti. Dünyada her yıl 8 milyon insan iç ve dış ortam hava kirliliğinden dolayı erken ölüyor. Türkiye’de de nefes almak giderek zorlaşıyor. Yayınladığımız ‘Kara Rapor’ çalışmasına göre, 2015 yılında Türkiye’nin 81 ilinin 80’inde DSÖ limitlerinin üzerinde kirli olan hava soluduk.

İnsan faaliyetlerine bağlı olarak atmosfere salınan kirleticilerin kaynakları sanayi, enerji üretimi, ulaşım, yerleşim yeri ve tarımsal kaynaklı olabilir. Özellikle sanayiden kaynaklanan kirleticiler; iklim değişikliği ve asit yağmurlarının yanı sıra, bacalardan çıkan ve saç telinden daha ince olan görünmez parçacık maddelerin (PM 10 ve PM 2.5) kana karışmasıyla pek çok çevre ve sağlık sorununa daha neden olur. Hava kirliliğine maruz kalanların kalp ve solunum yolu hastalıkları, felç, kanser ve benzeri hastalıklara yakalanma ve erken ölüm riski artıyor.

Uzman Görüşü: Tekirdağ ve Kırklareli Termik Santrallerinin Etkileri , Kasım 2018

Tekirdağ ve Kırklareli illerinde yapılması planlanan kömürlü termik santrallerden kaynaklanacak hava kirliliği ve sağlık etkilerine ilişkin analiz ve sonuçlarını Kasım 2018’de yayınlanan uzman görüşümüzde bulabilirsiniz.

Yapılan çalışmalar, hali hazırda 3 kömürlü termik santral projesi yürütülmekte olan Trakya bölgesinde sadece Çerkezköy ve Vize santrallerinin 40 yıl çalışmasının bile 11.000 erken ölüme neden olacağını ortaya koymaktadır.

Görüş almak ya da etkinliklerimizden haberdar olmak mı istiyorsunuz? Bize yazın!